รับทำเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ เว็บไซต์ราคาถูก รับทำเว็บ เว็บขายสินค้า เว็บร้านค้า
เนื่องในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ทางบริษัท กสท โทรคมนาคม ได้มีการแจ้งการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในประเทศ ตั้งแต่ช่วงเวลา 01.00 น. ไปจนถึง 06.00 น. จึงทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในประเทศได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ